+420 778 529 710 info@infrasol.cz

Problémy s fólií na skla jsou vždy příčinou buďto nízkou kvalitou fólií a nebo špatným postupem lepení člověkem, který nebyl řádně vyškolen

Existuje mnoho výrobců a dodavatelů bezpečnostních fólií, ale jako v každém oboru, také existují velké rozdíly jak v kvalitě fólií, tak i v kvalitě provedené práce firmou, která Vám fólie instaluje. Seznamte se v této sekci s několika případy, kdy fólie přinesla klientům více starostí než užitku.

Nejčastější příčinou vad u bezpečnostních fólií je jak nedostatečně vytlačená instalační tekutina z pod fólie, tak i špatná volba typu fólie oproti tloušťce skla, nebo i nízká kvalita výrobních materiálu fólií. U instalací bezpečnostních fólií se nejčastěji objevují 4 základní problémy – 1/ Špína pod fólií, 2/ Matný povrch, 3/ Bublinky pod fólií, a 4/ Praskliny na fólii. Všechny tyto problémy jsou následkem nedostatečné techniky nalepení a nekvalitní struktury fólie!

Špína pod Fólií

Špína a prach pod fólií sice vždy vznikne během instalace, ale ne vždy je možnost tomu plně zabránit!

Na rozdíl od špíny a prachu pod autofólií nebo solární/termální fólií kde je problém okamžitě viditelný, pod bezpečnostní fólií ho zas tak na první pohled vidět není. Jelikož je bezpečnostní fólie čirá, bez barvy, tak je možné, že jednotlivé kousky prachu nebo chloupků pohybujících se v ovzduší, neuvidíte.

Toto pravidlo samozřejmě platí pouze v případě, jedná-li se o ojedinělé kousky prachu a jiných drobných nečistot, které běžně létají kolem nás v ovzduší. Těmto ojedinělým malým částečkám z ovzduší při instalaci fólie zabránit dost dobře nejde a pokud se nejedná o velké množství nečistoty popsané v následujícím obsahu, není tento jev brán jako závada a důvod k nové instalaci. Občasná tečka prostě pod fólií může být a pokud máte zájem o všechny výhody, které bezpečnostní fólie nabízí, tak je tento jev třeba tolerovat.

Závažnější situace a důvod k předělání instalace vzniká tehdy, kdy lepič omylem zavadí o koberec nebo svojí bundu poté co odstraní ochranou vrstvu lepu a tím se nečistota z jeho oděvu nebo koberce dostane na lep fólie. To je potom věc jiná. V tom případě, uvidíte prach pod fólií v mnohem větší vrstvě a bude mnohem více vidět.

Samozřejmě, že pokud je lepič skutečně správně vyškolen a má i náležité Certifikace o školení, pak by měla jeho práce být vždy čistá, bez viditelných problémů.

Pokud je lepič fólií řádně vyškolen a certifikován firmou Infrasol, podobných nečistot pod fólií bude skutečně minimálně

Toto je typický příklad malé částečky prachu, která ani při tomto přiblížení není pod fólií vidět. Ale i takto malý kousek prachu dokáže vytvořit malou bublinku, která je vidět pouze při velkém přiblížení. Abychom tento snímek pořídili, museli jsme za čirou bezbarvou fólii na skle vložit hnědý podklad. Bez tohoto barevného podkladu a při pohledu ze vzdálenosti i 50 cm, tuto bublinku nezaznamenáte. Podobné a ojedinělé bublinky jsou v oblasti okenních fólií přijatelné a nejsou oprávněnou závadou!

Nelze nainstalovat fólii, aniž by se občas neobjevila malá prachová bublinka ale v tomto případě jde o špatnou instalaci

Toto je typický příklad velkého seskupení prachu, který je při přiblížení již vidět. I v tomto případě jsme museli za čirou bezbarvou fólii na skle vložit šedý podklad. I když je i toto seskupení prachu vidět pod čirou fólií hodně málo, bez tohoto barevného podkladu a při pohledu ze vzdálenosti i 50 cm, tuto bublinku již zaznamenáte. Takováto instalace není přijatelná a je oprávněnou závadou, kterou by lepič měl opravit!

Matný Povrch

Existují dva případy, kdy se „něco“ stane s čistým průhledem skrze bezpečnostní fólii. Jeden problém je, druhý není…

Každý z lepičů fólií na auta nebo domy, by měl svého klienta upozornit na tu skutečnost, že i taková na první pohled banální věc jako je očista nalepené fólie má svá pravidla a nebezpečí. Tím největším nebezpečím, je chemický komponent, který je dnes často používán právě pro čistění různých povrchů, a to i čistění skla.

Tímto ničivým prvkem je čpavek- neboli hydroxid ammoný, který povrchovou strukturu jakékoliv okenní fólie při opakované aplikaci umí kompletně zničit. Zničení fólie čpavkem se projevuje zmapováním celé struktury povrchu i s viditelnými čarami ve směru otírání skla. Takže, pozor! Než budete fólie čistit, přesvědčte se o tom, že tento chemický komponent není obsažen v čistícím prostředku. Okenní fólie mají skutečně nejraději jen vlažnou vodu a trochou mýdla nebo i dětského šamponu.

Druhým možným jevem je tvoření „mlhových map“ mezi fólií a sklem, které je ve skutečnosti v pořádku, a není to problém (tedy alespoň do určité doby)…

Čti dál

Jelikož jsou bezpečnostní fólie mnohem silnější na rozdíl od autofólií nebo solárních a termálních fólií (100 až 320 mikronů), voda, která se během instalace používá se musí dostatečně vytlačit z pod fólie. Samozřejmě je účelem, vytlačit všechnu vodu, ale to nikdy možné není. Mezi sklem a fólií vždy nějaká ta voda prostě zůstane. To vše je fajn, jelikož se takto zadržená voda umí skrze konstrukci fólie dokonale vypařit… do určité míry a určité doby.

Pokud se jedná o autofólie, solární/termální nebo privátní fólie které jsou mnohem tenčí, není obvykle žádný problém v tom, aby se veškerá voda dokonale a úplně vypařila. Pokud se jedná o bezpečnostní fólie (jmenovitě o tu nejsilnější 320 mikronů), pak je skutečně důležité, aby lepič, který instalaci provádí, byl řádně vyškolen. Po instalaci se totiž mohou objevit mlhové mapy a to je okamžik, kdy mnozí klienti zazmatkují a fólii strhnou. Chyba! Lepič by měl zákazníka upozornit na tento jev, kdy se zbytek instalační vody vypařuje z pod fólie ven a proto se tvoří tyto mlhové mapy. Záleží na síle fólie, na tom jestli se do skla opírá ostré slunce, které tento proces odpařování urychlí natolik, že se voda hned změní na páru, která se poté vypařuje skrze strukturu fólie až do úplného vyčištění. Tento celý proces není možné dát do nějakého časového rozmezí, ale jedná se tu o 5 až 14 dnů, které tyto mlhové mapy leckdy potřebují k úplnému vypaření.

Pokud se mlhové skvrny kompletně nevyčistí do 30 dnů od instalace fólie, pak jde o jiný problém, který je popsán v kategorii na této stránce níže „Bublinky pod Fólií“ a jde o vážný a skutečný problém.

Čistící prostředky obsahující čpavek časem naruší vnější tvrzenou vrstvu proti poškrábání a tím zničí nalepenou fólii!

Jedna věc je jistá – skrze toto sklo nikdo už nikdo pořádně neuvidí! A v tomto případě, vše vzniklo několikaletým čistěním fólie prostředky, které obsahují čpavek- neboli hydroxid ammoný (ammonium hydroxide), který povrchovou strukturu jakékoliv okenní fólie při opakované aplikaci zničí.

Čistící prostředky obsahující čpavek časem naruší vnější tvrzenou vrstvu proti poškrábání a tím zničí nalepenou fólii!

Jedna věc je jistá – skrze toto sklo nikdo už nikdo pořádně neuvidí! A v tomto případě, vše vzniklo několikaletým čistěním fólie prostředky, které obsahují čpavek- neboli hydroxid ammoný (ammonium hydroxide), který povrchovou strukturu jakékoliv okenní fólie při opakované aplikaci zničí.

Matný Povrch

Existují dva případy, kdy se „něco“ stane s čistým průhledem skrze bezpečnostní fólii. Jeden problém je, druhý není…

Každý z lepičů fólií na auta nebo domy, by měl svého klienta upozornit na tu skutečnost, že i taková na první pohled banální věc jako je očista nalepené fólie má svá pravidla a nebezpečí. Tím největším nebezpečím, je chemický komponent, který je dnes často používán právě pro čistění různých povrchů, a to i čistění skla.
Tímto ničivým prvkem je čpavek- neboli hydroxid ammoný, který povrchovou strukturu jakékoliv okenní fólie při opakované aplikaci umí kompletně zničit. Zničení fólie čpavkem se projevuje zmapováním celé struktury povrchu i s viditelnými čarami ve směru otírání skla. Takže, pozor! Než budete fólie čistit, přesvědčte se o tom, že tento chemický komponent není obsažen v čistícím prostředku. Okenní fólie mají skutečně nejraději jen vlažnou vodu a trochou mýdla nebo i dětského šamponu.
Druhým možným jevem je tvoření „mlhových map“ mezi fólií a sklem, které je ve skutečnosti v pořádku, a není to problém (tedy alespoň do určité doby)…

Čti dál

Jelikož jsou bezpečnostní fólie mnohem silnější na rozdíl od autofólií nebo solárních a termálních fólií (100 až 320 mikronů), voda, která se během instalace používá se musí dostatečně vytlačit z pod fólie. Samozřejmě je účelem, vytlačit všechnu vodu, ale to nikdy možné není. Mezi sklem a fólií vždy nějaká ta voda prostě zůstane. To vše je fajn, jelikož se takto zadržená voda umí skrze konstrukci fólie dokonale vypařit… do určité míry a určité doby.
Pokud se jedná o autofólie, solární/termální nebo privátní fólie které jsou mnohem tenčí, není obvykle žádný problém v tom, aby se veškerá voda dokonale a úplně vypařila. Pokud se jedná o bezpečnostní fólie (jmenovitě o tu nejsilnější 320 mikronů), pak je skutečně důležité, aby lepič, který instalaci provádí, byl řádně vyškolen. Po instalaci se totiž mohou objevit mlhové mapy a to je okamžik, kdy mnozí klienti zazmatkují a fólii strhnou. Chyba! Lepič by měl zákazníka upozornit na tento jev, kdy se zbytek instalační vody vypařuje z pod fólie ven a proto se tvoří tyto mlhové mapy. Záleží na síle fólie, na tom jestli se do skla opírá ostré slunce, které tento proces odpařování urychlí natolik, že se voda hned změní na páru, která se poté vypařuje skrze strukturu fólie až do úplného vyčištění. Tento celý proces není možné dát do nějakého časového rozmezí, ale jedná se tu o 5 až 14 dnů, které tyto mlhové mapy leckdy potřebují k úplnému vypaření.
Pokud se mlhové skvrny kompletně nevyčistí do 30 dnů od instalace fólie, pak jde o jiný problém, který je popsán v kategorii na této stránce níže „Bublinky pod Fólií“ a jde o vážný a skutečný problém.

Bublinky pod Fólií

Bublinky pod fólií jsou vždy následkem chybné instalace a proto by jste pro instalaci měli vždy zvolit jednoho z našich INFRASOL Certifikovaných partnerů

Pokud lepič nevytlačil z pod fólie nutnou část vody, po zhruba jednom měsíci, se lep fólie zacelí natolik, že voda, která je stále ještě pod fólií a která se nestačila odpařit, se již neodpaří. Zatvrdnutí lepu totiž kompletně uzavře většinu pórů polyesteru fólie a tím i celkově uzavře zbytku vody cestu ven. Tím vznikají „bublinky pod fólií“. (Pro počáteční informaci – výše uvedená sekce – „Matný Povrch“)

Tyto bublinky sice vypadají jako když v nich žádná voda není, ale je tam odpařená voda, která se již nestihla odpařit před tím než se póry polyesteru fólie zcela uzavřeli. Bohužel, v tomto případě se jedná o chybu lepiče, která napravit nejde jinak než kompletní novou instalací.

Protože instalace silných a houževnatých bezpečnostních fólií vyžaduje pro dokonalou práci skutečného odborníka, vřele Vám doporučujeme jednoho z našich partnerů, který je nejenom Certifikovaný naší firmou, ale který také dosáhl vyšší odbornosti k získání INFRASOL statutu „Zlatý Štít Kvality“! Více-ZDE

Při výběru lepiče fólií jen podle nejlevnější ceny, kterému chybí zkušenost a preciznost, často končí špatným výsledkem

Pod touto bezpečnostní fólií zůstalo více aplikační vody než by mělo. I když se nejprve fólie během instalace na sklo přilepila, v místech; kde se aplikační voda neměla čas dokonale vypařit a spojit tak lep pevně se sklem; se od skla odtrhla. Toto se často stane během prvního pnutí nalepené fólie (pod slunečním teplem). Tam, kde se lep řádně nepřilepil, se fólie pnutím tepla oddělila od skla a tím zanechala skvrny od lepu.

Pokud lepič nevytlačí dostatek aplikační vody vytvoří se buďto skvrny nebo i bublinky které ani po vyzrání fólie nezmizí

Pod touto bezpečnostní fólií zůstalo také více aplikační vody než by mělo, ale ak vidíte, na rozdíl od horního snímku pod fólií zůstalo tolik extra vody, že se fólie ani neměla čas v těchto místech na sklo nalepit. A zůstali napořád jen bublinky…a pokud je nepropíchnete a nezkusíte přitáhnout zpět na sklo (což taky dost dobře nejde, jelikož je lep fólie již zatvrdnut). Alespoň tam nejsou ty fleky od lepu jako na horním snímku, že ano?!

Praskliny na Fólii

Tento problém je vždy zapříčiněn při výrobě použitím nekvalitní protioděrové vrstvy

„Existuje tucet možností, kdy výrobce fólií může šidit na kvalitě konečného výrobku. V mnoha případech se jedná o použití výrobních komponentů, které při instalaci nebo i určitou dobu po instalaci není možné zaznamenat. Během mých 30ti let praxe ve výrobě a prodeji fólií v USA, jsem i já sám měl možnost zaznamenat mnoho případů; zvláště po roce 1990, kdy někteří výrobci i v USA vyráběli dvě kategorie kvality fólií – jednu do zemí nově otevřeného „východního bloku“ a tu druhou do ostatních zemí. A tato praxe trvá i dodnes, převážně u výrobců z některých zemí hlavně v Asii. Abychom zabránili vzniku budoucím problémům v této kategorii, vyrábíme všechny naše okenní fólie s použitím ne jedné, obvyklé vrstvy kterou používá mnoho ostatních výrobců, ale s použitím speciálně tvrzené dvojité vrstvy. Jedině tak, můžeme zaručit našim klientům kvalitní výrobek, pod který jsem ochoten přidat své jméno a reputaci.“

Jan Dick Daniels, Generální Manažer firmy

Zde je ukázka typického a celoplošného selhání protioděrové vrstvy u bezpečnostní fólie. Podobný jev se může objevit i u ostatních typů fólií, které na této web stránce uvádíme, ale jelikož bezpečnostní fólie musí obsahovat více této vrstvy proti běžným oděrkám, UV a IR paprsky ji zničí mnohem snadněji a rychleji v případě, že není tato vrstva vyrobena z těch nejkvalitnějších chemických komponentů. Problém se vyznačuje buďto prasklinami, nebo tzv. osněžením“ na povrchu fólie (v dalších dvou snímcích- pro shlédnutí, klikněte na obrázek v pravé nebo levé části)

Zde je ukázka typického a celoplošného selhání protioděrové vrstvy u bezpečnostní fólie. Podobný jev se může objevit i u ostatních typů fólií, které na této web stránce uvádíme, ale jelikož bezpečnostní fólie musí obsahovat více této vrstvy proti běžným oděrkám, UV a IR paprsky ji zničí mnohem snadněji a rychleji v případě, že není tato vrstva vyrobena z těch nejkvalitnějších chemických komponentů. Problém se vyznačuje buďto prasklinami, nebo tzv. osněžením“ na povrchu fólie (v dalších dvou snímcích- pro shlédnutí, klikněte na obrázek v pravé nebo levé části)

Praskliny na Fólii

Tento problém je vždy zapříčiněn při výrobě použitím nekvalitní protioděrové vrstvy

„Existuje tucet možností, kdy výrobce fólií může šidit na kvalitě konečného výrobku. V mnoha případech se jedná o použití výrobních komponentů, které při instalaci nebo i určitou dobu po instalaci není možné zaznamenat. Během mých 30ti let praxe ve výrobě a prodeji fólií v USA, jsem i já sám měl možnost zaznamenat mnoho případů; zvláště po roce 1990, kdy někteří výrobci i v USA vyráběli dvě kategorie kvality fólií – jednu do zemí nově otevřeného „východního bloku“ a tu druhou do ostatních zemí. A tato praxe trvá i dodnes, převážně u výrobců z některých zemí hlavně v Asii. Abychom zabránili vzniku budoucím problémům v této kategorii, vyrábíme všechny naše okenní fólie s použitím ne jedné, obvyklé vrstvy kterou používá mnoho ostatních výrobců, ale s použitím speciálně tvrzené dvojité vrstvy. Jedině tak, můžeme zaručit našim klientům kvalitní výrobek, pod který jsem ochoten přidat své jméno a reputaci.“

Jan Dick Daniels, Generální Manažer firmy

Vaše Ochrana

Je jasné, že se mnoho lepičů bezpečnostních fólií zapřísahá, jaký že to jsou zkušení experti v instalaci fólií, ale skutečnost může být pro Vás později nepříjemná

Firmy nebo i jednotlivci, kteří patří do naší partnerské sítě INFRASOL, jsou školeni a Certifikováni majitelem naší firmy, který má zkušenosti v oboru nejenom instalace fólií, ale i výroby z USA a to již od roku 1987.

Pokud Vám někdo bude tvrdit, že je od nás řádně vyškolen, vyžádejte si předložení naší Certifikace, dříve, než lepení bezpečnostní fólie schválíte.

Pokud si necháte nainstalovat naše bezpečnostní fólie INFRASOL jedním z našich partnerů, kteří patří do tzv. „Zlatého Štítu Kvality“, a s instalací budete mít problémy, jste ochráněn přímo naší firmou a nekvalitní instalace Vám bude předělána – zdarma!

Partneři, kteří jsou členy této exkluzivní společnosti „Zlatého Štítu Kvality“ poznáte tak, že mají znak „Zlatého Štítu Záruky“ přímo na v obsahu svých webových stránek.

Pokud si přejete, abychom Vám my doporučili jednoho z těchto nejzkušenějších lepičů ve Vašem regionu, prosím vyplňte jednoduchý a krátký kontaktní formulář – ZDE.

Zárukou kvalitně odvedené práce firmy, která se lepením fólií zabývá je náš INFRASOL Certifikát “Zlatý Štít Kvality”

„Zlatý Štít Kvality – je ochranná známka fólií INFRASOL, kterou obdrželi skutečně jen ti nejspolehlivější, nejzkušenější a mnou osobně ověření machři v oboru instalace okenních fólií! Pokud firma, která má tuto ochrannou známku na své webové stránce, provedla méně než stoprocentní práci, INFRASOL Vás ve štychu nenechá! A to je záruka, kterou málo která jiná firma nabídne!“… Jan Dick Daniels, Generální Manažer firmy.

Každý z našich Certifikovaných partnerů oprávněných k instalaci fólií INFRASOL obdržel Certifikát o proškolení

Tento Certifikát obdrží každý Partner INFRASOL, který byl řádně vyškolen a je autorizovaný instalovat fólie INFRASOL.