+420 778 529 710 info@infrasol.cz
Infrasol Fólie – jasná volba kvality pro solární, termální, bezpečnostní, privátní, autofólie a fólie na ochranu laku
O NÁS
AUTO FÓLIE

FÓLIE NA BUDOVY

FÓLIE NA KAROSERIE

PRO PARTNERY

PRO HOSTY

KONTAKT

Proč Infrasol

Výroba

Zatmavení

Typy Fólií

Zatemňovací Pás

Bezpečnostní

Boční Okna

Galerie

Lepší řízení s fólií na přední skla aut
K snížení mnoha negativních vlivů při řízení u předních bočních skel u řidiče a spolujezdce pomůže Autofólie Keram-X

První legální instalace autofólií INFRASOL na přední boční skla aut – to je naše fólie

Keram-x

Tato fólie je vyrobena speciální technologií, která používá pouze keramické chemikálie, jejichž výhoda je maximální zadržení solárního tepla při minimálním zatmavení fólie

Autofólie (folie na auto) naleznete i na našem novém webu, kde jsou informace prezentovány i audiovizuální formou.

Na webu naleznete také stránku boční okna.

Plně legální KERAM-X

Snížení negativních vlivů při řízení i na přední boční skla u řidiče a spolujezdce

Jak již mnohokrát uvedeno v různých sekcích naší webové stránky, autofólie KERAM-X je dnes na našem trhu ojedinělá tím, že splňuje všechny požadavky MDČR pro instalaci autofólií na přední boční okna vedle řidiče a spolujezdce!

Podobně, jako je tomu v případě našich zatemňovacích pásů, je i tato fólie mylně označována jako nelegální a to hlavně našimi konkurenty, kteří homologační podmínky pro tento typ instalace jednoduše nesplňují.

Tak, jako je tomu v případě našich zatemňovacích pásů, je i tato fólie Infrasol Keram-X mylně označována jako nelegální

Jednou z hlavních podmínek pro uznání instalace fólie KERAM-X na přední okna u řidiče a spolujezdce během kontroly na STK, je umístění homologačního štítku. Tento štítek není stejný jako i fólií nainstalovaných na ostatních sklech Vašeho vozu a musí mít jasné označení ATEST 8 SD 3547 – INFRASOL – KERAM-X. Bez tohoto štítku Vám instalace fólie na přední stahovačky uznána nebude. Z dílny našeho Certifikovaného partnera Tónování Autoskel z Prahy.

Podmínky Instalace

Dodržování jednoduchých pravidel MDČR při instalaci této fólie, je podmínkou

Samozřejmě, že i v tomto případě; jako i u našich zatemňovacích pásů; platí pro tuto instalaci určitá pravidla. Tyto pravidla jsou jasně uvedená na naší Homologaci z MDČR, ale v zásadě jde o následující podmínky:

– Fólie KERAM-X je plně legální pouze za předpokladu, že přední sklo naměří MINIMÁLNĚ 74 % průchodu světla, a to – PŘED instalací této fólie.

– Tato fólie musí být označena speciálním homologačním štítkem, kde je uveden typ fólie „INFRASOL KERAM-X“.

Jediný homologační štítek, který bude uznán u STK po instalaci fólie na přední skla má jasné označení – INFRASOL KERAM-X

Jediný homologační štítek který bude uznán na STK u instalace této fólie má jasné označení – INFRASOL KERAM-X.

Toto je kopie naší Homologace z MDČR. Upozorňujeme, že koncovým klientům kopie neposíláme. Pokud máte zájem, požádejte našeho Certifikovaného lepiče ve Vaší oblasti o shlédnutí kopie této homologace. Na spodní stránce, můžete vidět – KERAM-X – tato fólie nesmí být použita na přední boční skla s propustností světla menší než 74 % měřenou před nalepením fólie.

Jediný homologační štítek, který bude uznán u STK po instalaci fólie na přední skla má jasné označení – INFRASOL KERAM-X

Jediný homologační štítek který bude uznán na STK u této fólie má označení – INFRASOL KERAM-X.

Podmínky Instalace

Dodržování jednoduchých pravidel MDČR při instalaci této fólie, je podmínkou

Toto je kopie naší Homologace z MDČR. Upozorňujeme, že koncovým klientům kopie neposíláme. Pokud máte zájem, požádejte našeho Certifikovaného lepiče ve Vaší oblasti o shlédnutí kopie této homologace. Na spodní stránce, můžete vidět – KERAM-X – tato fólie nesmí být použita na přední boční skla s propustností světla menší než 74 % měřenou před nalepením fólie.

Samozřejmě, že i v tomto případě; jako i u našich zatemňovacích pásů; platí pro tuto instalaci určitá pravidla. Tyto pravidla jsou jasně uvedená na naší Homologaci z MDČR, ale v zásadě jde o následující podmínky:

– Fólie Keram-X je plně legální pouze za předpokladu, že přední sklo naměří MINIMÁLNĚ 74 % průchodu světla, a to – PŘED instalací této fólie.

– Tato fólie musí být označena speciálním homologačním štítkem, kde je uveden typ fólie „INFRASOL KERAM-X“.

STK bez problémů

Bohužel, ne všichni pracovníci STK mají znalost o legálnosti naší fólie na přední boční okna KERAM-X

Každý z našich Certifikovaných partnerů by měl mít k dispozici námi kalibrovaný měřící přístroj, s kterým za Vaší přítomnosti, nejprve změří propustnost světla předního skla u Vašeho auta – před instalací fólie KERAM-X. Pokud je tato hodnota vyšší než 74 %, může naší fólii Keram-X nainstalovat.

Náš certifikovaný partner, který fólii nainstaloval, Vám zároveň zapíše hodnotu propustnosti čirého skla, kterou naměřil PŘED instalací fólie do „Osvědčení“, které obdržíte po každé instalaci jakýchkoliv fólií.

Ne všichni pracovníci STK mají znalost o legálnosti naší fólie na přední boční okna Keram-X

Doporučujeme aby jste požádali našeho Certifikovaného partnera o změření propustnosti světla předních bočních skel a to před instalací fólie. Naměřená hodnota musí být minimálně 74 %. Na tomto obrázku je naměřená hodnota čirého skla bez fólie 75 % a proto je instalace fólie KERAM-X na toto sklo nejenom možná, ale i plně legální dle naší homologace z MDČR.

V případě problému

V případě problému na STK, je třeba provést několik kroků k efektivní nápravě

Navzdory skutečnosti, že naše fólie Keram-X jsou platně homologované MDČR a tudíž i plně legální, čas od času se stane to, že horlivý technik na STK prostě nechce uznat tuto legální instalaci fólie KERAM-X.

Stanice STK mají povinnost pro měření propustnosti světla na sklech vozidel, používat homologované měřící přístroje Lumentech (které mimo jiné, vyrábí a dodává všem STK naše firma). Tyto přístroje mají platnou toleranci +/- 5 % v měření výsledné propustnosti. Zákonem nařízená propustnost světla u skel vozidel je minimálně 70 %. Toto v praxi znamená to, že technik, který např. naměří na skle s fólií KERAM-X 65 %, při dané toleranci +/- 5 %, by měl tuto instalaci schválit.

Praxe, nicméně bývá občas jiná a v případě jakýchkoliv problému při kontrole na STK, Vás žádáme o následující postup:

Čti dál

1/ Pokud technik STK navrhne strhnutí naší fólie jako podmínku schválení způsobilosti vozidla, je nutno vyfotit homologační štítek fólie a vyfotit také hodnotu měřícího přístroje, kterou technik naměřil. Pokud je problém u propustnosti světla na sklech vozidla, technik by neměl mít problém před Vámi provést toto rychlé změření znovu. V případě neochoty technika, vyhledejte manažéra STK.

2/ V případě, že nainstalovaná fólie na skle skutečně udává hodnotu nižší než výše zmíněných 65 %, je možné že měřící přistroj který STK používá není správně zkalibrovaný. Před každým měřením by technik STK měl změřit správnost přístroje s použitím speciálního kalibračního sklíčka, které s přístrojem dodáváme stanicím STK. Stalo se párkrát v minulosti, že po vyzvání klienta o prověření měřícího přístroje s tímto kalibračním sklíčkem, bylo zjištěno, že přístroj je není kalibrovaný na správnou hodnotu natolik, že se není prostě možné hodnotami takového měřícího přístroje řídit a brát naměřené hodnoty jako platné.

Čti dál

Pokud instalace navzdory všem výše uvedeným postupům nebude uznána jako vyhovující, je třeba poslat firmě která tuto instalaci provedla email s fotografiemi výše uvedeného homologačního štítku fólie, naměřenou hodnotu na měřícím přístroji a zápis s vyjádřením STK. Firma, která provedla instalaci nám všechny dokumenty předá k dalšímu řešení.

Plně chápeme, že jakékoliv tyto problémy jsou pro Vás nepříjemné, ale je třeba si uvědomit, že se ignoranci a neznalosti jedinců někdy nelze vyhnout. S Vaší asistencí, popsanou výše, je ale možné efektivně bojovat a dosáhnout náhrad možných škod, které Vám vznikli.

Homologační kartičku o shodě, potvrzující legálnost našich autofólií v ČR obdržíte od firmy, která instalaci provedla

Vnější vzhled homologační kartičky o shodě, která potvrzuje legálnost našich autofólií v ČR. Tuto kartičku by jste měli obdržet od našeho certifikovaného partnera, který provedl instalace autofólie Infrasol na skla Vašeho auta. Někteří partneři používají svou grafiku pro tuto kartičku, nicméně logo Infrasol a číslo atestu – 8 SD 3 547, by i na jejich upravených kartičkách nemělo chybět. Pokud jeden z těchto údajů chybí na jejich kartičce, můžete mít vážné problémy na STK při kontrole vozu.

Na vnitřní straně kartičky o shodě musí být razítko instalační firmy, datum instalace, typ a VIN číslo Vašeho vozu

Na vnitřní straně kartičky o shodě musí být vypsány – Datum instalace. VIN číslo Vašeho vozu, typ vozu tak, jako je uvedeno na obrázku. Jakékoliv údaje mohou být vyplněny ručně, ale čitelně Další údaje, které nesmí na kartičce chybět, je typ nalepené fólie, a propustnost nainstalované fólie. Pokud si necháte nainstalovat naší speciální fólii KERAM-X, která je homologovaná na instalaci předních bočních oken u řidiče a spolujezdce…

Čti dál

…může být označení uvedeno jako KMX nebo KERAM-X. Zároveň podle podmínek z MDČR pro tuto homologaci u fólie KERAM-X, musí být na kartičku zapsána hodnota propustnosti světla skla PŘED instalací fólie KERAM-X. Je vždy bezpečnější, požádáte-li lepiče aby před Vámi změřil a zapsal správně tento důležitý údaj. Na levé straně vnitřní části kartičky také najdete naší web adresu a QR scan kód, kdy v případě pochybností o legálnosti instalace pracovníkem STK dostanete na vzhled celé naší homologace od MDČR. Všichni zaměstnanci STK, by měli být srozuměni s legálností našich fólií a to jak na přední boční skla vedle řidiče i našich zatemňovačích pásů na horní část čelního skla.

Homologační kartičku o shodě, potvrzující legálnost našich autofólií v ČR obdržíte od firmy, která instalaci provedla

Vnější vzhled homologační kartičky o shodě, která potvrzuje legálnost našich autofólií v ČR. Tuto kartičku by jste měli obdržet od našeho certifikovaného partnera, který provedl instalace autofólie Infrasol na skla Vašeho auta. Někteří partneři používají svou grafiku pro tuto kartičku, nicméně logo Infrasol a číslo atestu – 8 SD 3 547, by i na jejich upravených kartičkách nemělo chybět. Pokud jeden z těchto údajů chybí na jejich kartičce, můžete mít vážné problémy na STK při kontrole vozu.

Na vnitřní straně kartičky o shodě musí být razítko instalační firmy, datum instalace, typ a VIN číslo Vašeho vozu

Na vnitřní straně kartičky o shodě musí být vypsány – Datum instalace. VIN číslo Vašeho vozu, typ vozu tak, jako je uvedeno na obrázku. Jakékoliv údaje mohou být vyplněny ručně, ale čitelně Další údaje, které nesmí na kartičce chybět, je typ nalepené fólie, a propustnost nainstalované fólie. Pokud si necháte nainstalovat naší speciální fólii KERAM-X, která je homologovaná na instalaci předních bočních oken u řidiče a spolujezdce může být označení uvedeno jako KMX nebo KERAM-X. Zároveň podle podmínek z MDČR pro tuto homologaci u fólie KERAM-X, musí být na kartičku zapsána hodnota propustnosti světla skla PŘED instalací fólie KERAM-X. Je vždy bezpečnější, požádáte-li lepiče aby před Vámi změřil a zapsal správně tento důležitý údaj. Na levé straně vnitřní části kartičky také najdete naší web adresu a QR scan kód, kdy v případě pochybností o legálnosti instalace pracovníkem STK dostanete na vzhled celé naší homologace od MDČR. Všichni zaměstnanci STK, by měli být srozuměni s legálností našich fólií a to jak na přední boční skla vedle řidiče i našich zatemňovačích pásů na horní část čelního skla.

V případě problému

V případě problému na STK, je třeba provést několik kroků k efektivní nápravě

Navzdory skutečnosti, že naše fólie Keram-X jsou platně homologované MDČR a tudíž i plně legální, čas od času se stane to, že horlivý technik na STK prostě nechce uznat tuto legální instalaci fólie KERAM-X.

Stanice STK mají povinnost pro měření propustnosti světla na sklech vozidel, používat homologované měřící přístroje Lumentech (které mimo jiné, vyrábí a dodává všem STK naše firma). Tyto přístroje mají platnou toleranci +/- 5 % v měření výsledné propustnosti. Zákonem nařízená propustnost světla u skel vozidel je minimálně 70 %. Toto v praxi znamená to, že technik, který např. naměří na skle s fólií KERAM-X 65 %, při dané toleranci +/- 5 %, by měl tuto instalaci schválit.

Praxe, nicméně bývá občas jiná a v případě jakýchkoliv problému při kontrole na STK, Vás žádáme o následující postup:

1/ Pokud technik STK navrhne strhnutí naší fólie jako podmínku schválení způsobilosti vozidla, je nutno vyfotit homologační štítek fólie a vyfotit také hodnotu měřícího přístroje, kterou technik naměřil. Pokud je problém u propustnosti světla na sklech vozidla, technik by neměl mít problém před Vámi provést toto rychlé změření znovu. V případě neochoty technika, vyhledejte manažéra STK.

2/ V případě, že nainstalovaná fólie na skle skutečně udává hodnotu nižší než výše zmíněných 65 %, je možné že měřící přistroj který STK používá není správně zkalibrovaný. Před každým měřením by technik STK měl změřit

Čti dál

správnost přístroje s použitím speciálního kalibračního sklíčka, které s přístrojem dodáváme stanicím STK. Stalo se párkrát v minulosti, že po vyzvání klienta o prověření měřícího přístroje s tímto kalibračním sklíčkem, bylo zjištěno, že přístroj je není kalibrovaný na správnou hodnotu natolik, že se není prostě možné hodnotami takového měřícího přístroje řídit a brát naměřené hodnoty jako platné.

Pokud instalace navzdory všem výše uvedeným postupům nebude uznána jako vyhovující, je třeba poslat firmě která tuto instalaci provedla email s fotografiemi výše uvedeného homologačního štítku fólie, naměřenou hodnotu na měřícím přístroji a zápis s vyjádřením STK. Firma, která provedla instalaci nám všechny dokumenty předá k dalšímu řešení.

Plně chápeme, že jakékoliv tyto problémy jsou pro Vás nepříjemné, ale je třeba si uvědomit, že se ignoranci a neznalosti jedinců někdy nelze vyhnout. S Vaší asistencí, popsanou výše, je ale možné efektivně bojovat a dosáhnout náhrad možných škod, které Vám vznikli.