+420 778 529 710 info@infrasol.cz
Infrasol Fólie – jasná volba kvality pro solární, termální, bezpečnostní, privátní, autofólie a fólie na ochranu laku
O NÁS

AUTO FÓLIE

FÓLIE NA BUDOVY

FÓLIE NA KAROSERIE

PRO PARTNERY

PRO HOSTY

KONTAKT

Solární Fólie
Termální Fólie
Bezpečnostní Fólie
Privátní Fólie
Proč Infrasol

Proti Krádeži

Ochrana života

Veřejné Nepokoje

Katastrofy

Exploze

Galerie

Málo lidí ví, že existuje mnoho důvodů, proč má bezpečnostní fólie své důležité místo v dnešním životě nás všech

Proč Bezpečnostní Fólie INFRASOL, aneb 7 podstatných důvodů, proč zvolit naší značku

Důvod č. 1 – Splňují 5 celosvětově uznávaných bezpečnostních norem

Důvod č. 2 – Více než 70 certifikací výkonosti

Důvod č. 3 – Jedna fólie – mnoho výhod

Důvod č. 4 – Ochrana osob a interiéru místnosti před škodlivým UV zářením

Důvod č. 5 – Naprostá čistota výhledu

Důvod č. 6 – Výběr různých stupňů zabezpečení

Důvod č. 7 – Garance profesionální instalace

Naše okenní fólie INFRASOL jsou vyráběny celosvětovým lídrem v produkci celé škály různých komponentů, jako jsou například: polykarbonáty, polyvinyl-butyraly, polyestery, ale i vysoce kvalitní okenní folie pro automobily, domy a komerční objekty

Folie na okna budov (folie na sklo) nebo též známé jako okenní fólie, najdete i na našem novém webu, kde jsou informace prezentovány i audiovizuální formou.

Na webu naleznete také stránky bezpečnostní folie a ochranné folie na sklo.

Důvod č. 1

Bezpečnostní fólie prodáváme pod různými ochrannými značkami doslova po celém světě, a proto získali nejenom jednou atestací jako mnoho jiných dodavatelů fólií, ale splnili jsme všech pět celosvětově uznávaných bezpečnostních norem

Jelikož podmínky pro jednotlivé testovací metody jsou extrémně složité a na internetu popis každé normy najdete s nejméně 50 instruktážními stránkami, nabízíme zde pouze základní, zjednodušený popis těchto testů a jejich využití v praktickém životě.

Celosvětově nejznámější a nejuznávanější testovací normy, které naše fólie splňují jsou –

ANSI-Z97,1 – je norma, která byla v roce 1984 uvedena Americkou společností ANSI- American National Standards Institute – jako základní procedura testování různých typů zasklení. Během testování pomocí této normy se používá kyvadlová zátěž, která se spouští do skla s fólií z různých výšek.

BS-6206 – je norma, která je Britskou obměnou výše uvedené Americké normy ANSI-Z97,1. BS (British Standards) testovací norma používá podobné kyvadlo, a…

Čti dál

…obměna oproti americké normě je v rozměrech testovacích vzorků a výše spuštěného kyvadla do zasklení. Jelikož byla v minulosti tato norma více uznávaná v zemích EU, rozhodli jsme se získat certifikáty i této testovací normy.

BSEN-356 – je norma, která je asi tou nejběžnější testovací normou pro bezpečnostní fólie. Tato norma (British Standards European Norm) je také častým požadavkem pojišťoven v České republice pro zabezpečení objektů. Nejčastějším požadavkem českých pojišťoven je certifikát P2A, který samozřejmě máme k dispozici.

BSEN-12600 – je norma, která specifikuje metodu zkoušky nárazem kyvadla pro jednotlivé ploché skleněné tabule pro použití v budovách. Zkouška má za cíl rozdělit výrobky z plochého skla do tří…

Čti dál

…hlavních tříd podle výkonu při nárazu a způsobu rozbití.

Klasifikační systém této evropské normy se týká zvýšení bezpečnosti osob tím, že udává výsledek snížení poranění osob řeznými a bodnými ranami rozbitým sklem a celkové schopnosti bezpečnostní fólie zadržovací vlastnosti materiálu.

Tato norma nespecifikuje požadavky na aplikace ani neurčuje požadavky na trvanlivost.

ASTM E-84-04 – je norma, která se zabývá chováním bezpečnostních fólií během požáru. Testuje se schopnost fólie zadržet šíření ohně a stupeň odolnosti fólie do bodu roztavení fólie.

Bezpečnostní fólie Infrasol splňují 5 celosvětově nejznámějších a nejuznávanějších testovacích norem!

I když tato „předváděčka“ před návštěvníky stavebního veletrhu v roce 1996 v Rusku měla úspěch svojí neobvyklou prezentací, těžko by se tento způsob dal hodnotit jako seriózní testování bezpečnostní fólie… ale ohlas jsme měli obrovský!

Nejčastějším stupněm zabezpečení v České republice je certifikace P2A, kdy je testovací koule shozena z výšky 3 metrů!

Podstata normy BSEN-356, která také může být vyžadovaná v České republice pojišťovnou, je shození koule o váze 4,2 kg do upnutého skla s fólií. Nejvyžadovanějším stupněm zabezpečení je certifikace P2A, kdy je tato testovací koule shozena z výšky 3 metrů. Tento proces se na jeden test opakuje celkem třikrát do středu skla a to vždy zhruba 5 cm od předešlého shozu (tzv. shoz do trojúhelníku). Fólie se nesmí protrhnout během všech shozů.

BSEN-12600 je norma, která specifikuje metodu zkoušky nárazem těžkého kyvadla do zasklené plochy v budovách

Většina ostatních světových norem používá tzv. kyvadlovou metodu, kdy kyvadlo o různé hmotnosti je spuštěno do buďto napevno upevněného skla, nebo skla, které není upevněno. Veškeré výše uvedené varianty jsou odvozeny od dané normy a stupně zabezpečení, pod kterým certifikace probíhá.

Důvod č. 2

Bezpečnostní fólie INFRASOL nabízejí více než 70 různých certifikací výkonnosti

Jak již výše uvedeno, splňujeme 5 různých testovacích norem které se více či méně používají v oblasti bezpečnostních fólií. Protože musíme testovat jak skla různých šířek (3 mm, 4 mm, 6 mm a 10 mm), tak i různých konstrukcí – např. okno s jedním sklem, okno s dvojsklem, laminovaným sklem, tvrzeným sklem apod., máme v naší technické knihovně více než 70 atestů s různým typem zasklení a různým stupněm bezpečnosti.

Kdykoliv potřebujete zabezpečit okno bezpečnostní fólií INFRASOL, doporučujeme, aby jste dodali jednomu z našich Certifikovaných Partnerů – typ zasklení např. – jedno sklo, dvojsklo, tloušťku skla, a požadovaný stupeň konečné odolnosti (Např. – ochrana před rozbitým sklem – školy, školky, domovy důchodců, apod., nebo maximální zabezpečení – před zloději, apod.). Takto formulovaný požadavek umožní našim Partnerům Vám plně vyhovět k co největší spokojenosti.

Infrasol bezpečnostní fólie splňují 5 celosvětově uznávaných norem používaných v oblasti bezpečnosti lidí a majetku

Těžko můžeme zobrazit všechny certifikace, které naše bezpečnostní fólie obdrželi, ale mezi ty nejnovější patří i nová Homologace MDČR pro fólie instalované na boční skla vozidel proti rychlému rozbití!

Infrasol bezpečnostní fólie splňují 5 celosvětově uznávaných norem používaných v oblasti bezpečnosti lidí a majetku

Těžko můžeme zobrazit všechny certifikace, které naše bezpečnostní fólie obdrželi, ale mezi ty nejnovější patří i nová Homologace MDČR pro fólie instalované na boční skla vozidel proti rychlému rozbití!

Důvod č. 2

Bezpečnostní fólie INFRASOL nabízejí více než 70 různých certifikací výkonosti

Jak již výše uvedeno, splňujeme 5 různých testovacích norem které se více či méně používají v oblasti bezpečnostních fólií. Protože musíme testovat jak skla různých šířek (3 mm, 4 mm, 6 mm a 10 mm), tak i různých konstrukcí – např. okno s jedním sklem, okno s dvojsklem, laminovaným sklem, tvrzeným sklem apod., máme v naší technické knihovně více než 70 atestů s různým typem zasklení a různým stupněm bezpečnosti.

Kdykoliv potřebujete zabezpečit okno bezpečnostní fólií INFRASOL, doporučujeme, aby jste dodali jednomu z našich Certifikovaných Partnerů – typ zasklení např. – jedno sklo, dvojsklo, tloušťku skla, a požadovaný stupeň konečné odolnosti (Např. – ochrana před rozbitým sklem – školy, školky, domovy důchodců, apod., nebo maximální zabezpečení – před zloději, apod.). Takto formulovaný požadavek umožní našim Partnerům Vám plně vyhovět k co největší spokojenosti.

Důvod č. 3

INFRASOL bezpečnostní fólie – jedna fólie – mnoho různých výhod

Tak jako je tomu u našich fólií na budovy nebo auto fólií, i naše bezpečnostní fólie zadržují UV-A záření (vice v Důvodu č. 4). Navíc, tyto bezpečnostní fólie nabízí nezanedbatelné hodnoty v ochraně majetku, zdraví i životů během požárů, přírodních kalamit, náhodného nebo úmyslného rozbití skla, a veřejných nepokojů.

Tyto přidané hodnoty jsou více popsány v oddělených sekcích této web stránky, a doporučujeme Vám se s nimi obeznámit.

Od roku 1990 hodně zlodějů v České republice narazilo na bezpečnostní fólie Infrasol, tehdy pod značkou SDI-SunGard!

Už od počátku let 1990 se mnoho majitelů obchodů v České republice přesvědčilo o spolehlivosti bezpečnostních fólií INFRASOL!

Důvod č. 4

Ochrana osob a interiéru místnosti před škodlivým UV zářením

Všechny fólie Infrasol; včetně bezpečnostních fólií; zadrží více než 99 % ničivého UV-A záření, procházejícího skrz sklo

„Vyšisování“ výrobků a dřevěných podlah vlivem UV a IR paprsků, je dnes známým problémem. Po odstranění např. koberce z kvalitních dřevěných parket, můžete často vidět obrovský rozdíl právě vlivem těchto negativních paprsků. Podobné překvapení Vás může čekat po odstranění nábytku z části koberce, nebo při porovnání dvou stejných kožených sedaček, kdy jedna byla umístěna do sklepní místnosti, zatím co druhá byla umístěna do prosklené místnosti…

Fólie Infrasol zadrží průchod prakticky všeho UV-A záření k ochraně zdraví lidí a znehodnocení vybavení místnosti

Fólie INFRASOL sníží znehodnocení produktů za výkladní skříní, nebo vybavení místnosti a to od 50 až do 75 % . Výše a účinnost ochrany záleží na typu fólie kterou použijete a kvalitě produktů které se snažíte před zničujícími paprsky UV-A ochránit!

Všechny fólie Infrasol; včetně bezpečnostních fólií; zadrží více než 99 % ničivého UV-A záření, procházejícího skrz sklo

„Vyšisování“ výrobků a dřevěných podlah vlivem UV a IR paprsků, je dnes známým problémem. Po odstranění např. koberce z kvalitních dřevěných parket, můžete často vidět obrovský rozdíl právě vlivem těchto negativních paprsků. Podobné překvapení Vás může čekat po odstranění nábytku z části koberce, nebo při porovnání dvou stejných kožených sedaček, kdy jedna byla umístěna do sklepní místnosti, zatím co druhá byla umístěna do prosklené místnosti…

Fólie Infrasol zadrží průchod prakticky všeho UV-A záření k ochraně zdraví lidí a znehodnocení vybavení místnosti

Fólie INFRASOL sníží znehodnocení produktů za výkladní skříní, nebo vybavení místnosti a to od 50 až do 75 % . Výše a účinnost ochrany záleží na typu fólie kterou použijete a kvalitě produktů které se snažíte před zničujícími paprsky UV-A ochránit!

Důvod č. 4

Ochrana osob a interiéru místnosti před škodlivým UV zářením

Jednou z oblíbených výhod zvláště u výkladních skříní obchodů je to, že nejenom zabráníme možnému rozbití skla během pokusu o vykradení, ale také snížíme dopad ničivého UV-A záření na vyblednutí vystavovaného zboží. Je fakt, že vyblednutí materiálů ve výkladech obchodů je ovlivněno různými faktory, jako je počáteční kvalita vystavovaných materiálů a jejich zabarvení, stupeň průniku infra-červených paprsků slunce, ale UV-A záření je zodpovědné za nejvyšší procento vyblednutí (vyšisování) a to zhruba na 40 %.

Všechny fólie INFRASOL; včetně bezpečnostních fólií; zadržují více než 99 % tohoto škodlivého UV-A záření, a tím poskytují maximální ochranu vystavovaného zboží před předčasným znehodnocení. Je třeba zdůraznit ten fakt, že výrobek nízké kvality sice bude ochráněn před rychlým znehodnocení také, ale samozřejmě veškeré výše uvedené okolnosti v tomto případě hrají důležitou roli, co se týče délky trvanlivosti těchto výrobků.

Není náhodou, že mnohá světově známá muzea a obrazárny, jako je Petit Palais, Louvre, Museum of Fine Arts in Boston a další, chrání své exponáty právě okenní fólií, která zadržuje 99,9 % tohoto UV záření!

Více o dalších výhodách zadržení UV-A záření a negativního vlivu na lidský organizmus pod sekcí Důvod č.3 – zde

Důvod č. 5

INFRASOL bezpečnostní fólie nabízí maximální čistotu výhledu

Každému by mělo být jasné to, že pokud nainstalujete naší bezpečnostní fólií na čiré sklo, získáváte mnoho výhod.

Je třeba zdůraznit, že nelze nainstalovat některé ze silnějších bezpečnostních fólií tak, aby jste nemohli najít par nedokonalostí. Občas je možné vidět tenké linky v polyesteru, občas i prachovou tečku pod fólií. Je prakticky nemožné nainstalovat velké kusy fólií na sklo tak, abyste tyto malé nedokonalosti neviděli.

Vzhledem k tomuto faktu, byla před vice než třiceti lety vypracována směrnice, která pojednává o tom, jaká instalace je “v normě” očekávané čistoty a jaká není. Podle této směrnice vypracovanou – organizací IWFA (International Window Film Association – Mezinárodní Společenství Okenních Fólií), je nutno hledět na nainstalovanou a vytvrzenou bezpečnostní fólii ze vzdálenosti 3 metrů, a pod úhlem 45 stupňů. Pokud uvidíte možné nečistoty při dodržení těchto podmínek, je instalace brána jako neuspokojivá a je třeba ji předělat.

I když je samotný multi-laminát bezpečnostní fólie skutečně maximálně čistý, instalace materiálu není fyzicky možné provést tak abyste občas nenašli tyto malé nedokonalosti. Je třeba si uvědomit, že při pouhém pohledu z pěti centimetrů uvidíte mnoho linek, zrníček a nedokonalostí i na čirém skle. Naše bezpečnostní fólie nabízejí řadu výhod, které pár nedokonalostí zdaleka převažují!

Ochrana nejen lidí ale i našich spolubydlících z říše zvířat je důležitá a Infrasol bezpečnostní fólie své poslání splní

I když se mohou najít jedinci, kteří si myslí, že jim naše bezpečnostní fólie bude rušit výhled z okna, není tomu tak. Pokud je fólie nainstalovaná kvalitně; nejlépe pak jedním z našich autorizovaných a certifikovaných partnerů; a necháte-li fólii dostatečně na skle vyschnout a „vyzrát“ (což může trvat dle počasí i měsíc), budete mít na obyčejném skle „upgrade“, u kterého veškeré výhody daleko předčí jakýkoliv výskyt příležitostní „prachové tečky“, kterou pod fólií někdy najít můžete…

Důvod č. 6

Výběr nejvhodnějšího stupně zabezpečení bezpečnostní fólií INFRASOL, je důležitější než se může na první pohled zdát!

Není pravdou, že tlustší laminát zabrání lépe snaze o průnik nežli slabší laminát. Je třeba si uvědomit, to, že pokud chcete skutečně co nejvíce zabránit průniku skrze sklo s fólií, je nutné fólii správně nalepit a to podle toho, na jakou tloušťku skla fólii budete lepit.

Jakýkoliv materiál s lepem; např. lepicí páska; přilne na povrch jiného materiálu pouze v případě, že se lep co nejvíce dostane do pórů jiného materiálu.

Pokud si vezmete tři skla, jedno perfektně vyčistíte, druhé potřete vodou, a třetí potřete olejem a poté všechny tři skla ještě krátce otřete… a zkusíte nalepit stejnou silou a tlakem lepící pásku. Je jasné, že na sklo, které bylo perfektně čisté již od začátku, se lepicí páska nalepí hned a pevně. Poté, na sklo, na kterém byla potřená voda, se lepící páska také uchytí, protože voda vysychá z pórů skla celkem rychle, ale nenalepí se tak pevně jako na čisté sklo. Na třetí sklo s potřeným olejem, budete mít hodné problémů s tím, aby se lepící páska vůbec nalepila hned a pevně držela. To samé platí i při instalaci bezpečnostních fólií.

Čti dál

Silná vrstva lepu bezpečnostních fólií se musí totiž během instalace co nejvíce vtlačit do pórů skla tak, aby fólie po vyschnutí maximálně přilnula ke sklu, a tím i odolala možným pokusům o prolomení. Navíc je tu ještě jeden faktor a to ten, že při instalaci fólií používáme “vodu“, která musí být co nejvíce vytlačená při instalaci ven z prostoru mezi sklem a fólií. Je nezbytně nutné, aby se během instalace vytlačilo skutečně co nejvíce této instalační vody. Pokud k tomu nedojde tak jak je třeba, voda, která zůstane mezi sklem a fólií zabrání tomu, aby se lep fólie dostatečně vtlačil do pórů skla.

Je nutné podotknout to, že bezpečnostní fólie musí správně vytvrdnout a “dozrát“ na skle, než bude plně funkční. Délka vyzrání záleží na počasí a tloušťce fólie, ale naše nejsilnější fólie SMC-12 (330 mikronů silná) může vysychat při normálních podmínkách až 3 měsíce. Během této doby “zrání” fólie, se stále voda pod fólií odpařuje ale jen do určité hranice.

Tyto dva faktory – dostatečné vtlačení lepu fólie do pórů skla a schopnost vytlačit co nejvíce instalační vody spod fólie během instalace jsou velice důležité při výběru správné fólie na typ skla oken.

Je jasné, že zkoušet správně nainstalovat naší nejsilnější 330 mikronů fólii na sklo o tloušťce pouhých 4 mm, je sice možné, ale konečný výsledek nebude při pokusu o rozbití tak efektivní, jako když zvolíte slabší bezpečnostní fólii, která se dá nainstalovat mnohem lépe i na takto slabé sklo. Není fyzicky možné nainstalovat 330 mikronů fólii na tenké sklo, aniž by lepič při instalaci takové sklo neprolomil anebo nalepil fólii s nedostatečným tlakem, který je třeba k dokonalé instalaci a výkonu bezpečnostní fólie.

V tomto případě byla síla bezpečnostní fólie vybrána správně a sklo na fólii drží i po rozbití čímž se zabránilo průniku

Na skla o vyšší síle než 8 mm se skvěle hodí naše nejsilnější fólie o tloušťce 200 nebo i 320 mikronů. Sklo se tak stane o 300% odolnější proti samotnému rozbití a i když se sklo pod vydatnými údery rozbije, správně nainstalovaná fólie tyto zlomky skla jen tak snadno nepustí… I ten nejodvážnější zloděj si rychle rozmyslí další kroky…

Bezpečnostní fólie musí správně vytvrdnout a “dozrát“ na skle, než bude plně funkční a v tomto případě funkční jasně byla

Mnohé skleněné výplně, které mají sklo o síle 4 nebo 6 mm získají lepší ochranu s tenčí bezpečnostní fólií jako je např. 100 mikronů SMC-4 nebo dvě stě mikronů SMC-8. „Tenčí“ fólie se totiž dá nainstalovat na tenčí sklo mnohem efektivněji. Pro maximální efektivnost bezpečnostní fólie, je třeba během instalace vtlačit co nejvíce lepu z fólie do pórů skla. Během instalace té nejtlustší fólie na moc tenké sklo, není mnohdy možné tento lep z fólie vtlačit do pórů skla natolik, aby pak fólie během úderů mohla držet rozbité sklo na své konstrukci.

V tomto případě byla síla bezpečnostní fólie vybrána správně a sklo na fólii drží i po rozbití čímž se zabránilo průniku

Na skla o vyšší síle než 8 mm se skvěle hodí naše nejsilnější fólie o tloušťce 200 nebo i 320 mikronů. Sklo se tak stane o 300% odolnější proti samotnému rozbití a i když se sklo pod vydatnými údery rozbije, správně nainstalovaná fólie tyto zlomky skla jen tak snadno nepustí… I ten nejodvážnější zloděj si rychle rozmyslí další kroky…

Bezpečnostní fólie musí správně vytvrdnout a “dozrát“ na skle, než bude plně funkční a v tomto případě funkční jasně byla

Mnohé skleněné výplně, které mají sklo o síle 4 nebo 6 mm získají lepší ochranu s tenčí bezpečnostní fólií jako je např. 100 mikronů SMC-4 nebo dvě stě mikronů SMC-8. „Tenčí“ fólie se totiž dá nainstalovat na tenčí sklo mnohem efektivněji. Pro maximální efektivnost bezpečnostní fólie, je třeba během instalace vtlačit co nejvíce lepu z fólie do pórů skla. Během instalace té nejtlustší fólie na moc tenké sklo, není mnohdy možné tento lep z fólie vtlačit do pórů skla natolik, aby pak fólie během úderů mohla držet rozbité sklo na své konstrukci.

Důvod č. 6

Výběr nejvhodnějšího stupně zabezpečení bezpečnostní fólií INFRASOL, je důležitější než se může na první pohled zdát!

Není pravdou, že tlustší laminát zabrání lépe snaze o průnik nežli slabší laminát. Je třeba si uvědomit, to, že pokud chcete skutečně co nejvíce zabránit průniku skrze sklo s fólií, je nutné fólii správně nalepit a to podle toho, na jakou tloušťku skla fólii budete lepit.

Jakýkoliv materiál s lepem; např. lepicí páska; přilne na povrch jiného materiálu pouze v případě, že se lep co nejvíce dostane do pórů jiného materiálu.

Pokud si vezmete tři skla, jedno perfektně vyčistíte, druhé potřete vodou, a třetí potřete olejem a poté všechny tři skla ještě krátce otřete… a zkusíte nalepit stejnou silou a tlakem lepící pásku. Je jasné, že na sklo, které bylo perfektně čisté již od začátku, se lepicí páska nalepí hned a pevně. Poté, na sklo, na kterém byla potřená voda, se lepící páska také uchytí, protože voda vysychá z pórů skla celkem rychle, ale nenalepí se tak pevně jako na čisté sklo. Na třetí sklo s potřeným olejem, budete mít hodné problémů s tím, aby se lepící páska vůbec nalepila hned a pevně držela. To samé platí i při instalaci bezpečnostních fólií.

Silná vrstva lepu bezpečnostních fólií se musí totiž během instalace co nejvíce vtlačit do pórů skla tak, aby fólie po vyschnutí maximálně přilnula ke sklu, a tím i odolala možným pokusům o prolomení. Navíc je tu ještě jeden faktor a to ten, že při instalaci fólií používáme “vodu“, která musí být co nejvíce vytlačená při instalaci ven z prostoru mezi sklem a fólií. Je nezbytně nutné, aby se během instalace vytlačilo skutečně co nejvíce této instalační vody. Pokud k tomu nedojde tak jak je třeba, voda, která zůstane mezi sklem a fólií zabrání tomu, aby se lep fólie dostatečně vtlačil do pórů skla.

Je nutné podotknout to, že bezpečnostní fólie musí správně vytvrdnout a “dozrát“ na skle, než bude plně funkční. Délka vyzrání záleží na počasí a tloušťce fólie, ale naše nejsilnější fólie SMC-12 (330 mikronů silná) může vysychat při normálních podmínkách až 3 měsíce. Během této doby “zrání” fólie, se stále voda pod fólií odpařuje ale jen do určité hranice.

Tyto dva faktory – dostatečné vtlačení lepu fólie do pórů skla a schopnost vytlačit co nejvíce instalační vody spod fólie během instalace jsou…

Čti dál

…velice důležité při výběru správné fólie na typ skla oken.

Je jasné, že zkoušet správně nainstalovat naší nejsilnější 330 mikronů fólii na sklo o tloušťce pouhých 4 mm, je sice možné, ale konečný výsledek nebude při pokusu o rozbití tak efektivní, jako když zvolíte slabší bezpečnostní fólii, která se dá nainstalovat mnohem lépe i na takto slabé sklo. Není fyzicky možné nainstalovat 330 mikronů fólii na tenké sklo, aniž by lepič při instalaci takové sklo neprolomil anebo nalepil fólii s nedostatečným tlakem, který je třeba k dokonalé instalaci a výkonu bezpečnostní fólie.

Důvod č. 7

Záruka profesionální instalace

Rozhodnete-li se pro instalaci našich folií INFRASOL na okna svého auta, domu, bytu, nebo i komerční budovy, získáte fólie té nejvyšší kvality podpořenou nejsolidnějšími zárukami v našem oboru.

Zároveň máte i záruku toho, že instalace fólie provádí certifikovaný lepič s mnoholetými zkušenostmi v lepení fólií INFRASOL.

Každý z našich dealerů je řádně vyškolen pro práci s fóliemi INFRASOL tak, aby celková instalace fólií byla k Vaší plné spokojenosti!

A navíc, pokud Vám bude instalaci našich fólií provádět jeden z našich partnerů, kteří jsou také členy pečlivě vybrané společnosti INFRASOL „Zlatý Štít Kvality“, kde pouze ti nejlepší v regionu mají toto osvědčení, zaručujeme Vás spokojenost v plném rozsahu! (Více o programu „Zlatý Štít Kvality“)

A to, Vám garantujeme!

Každý z našich Certifikovaných partnerů oprávněných k instalaci fólií INFRASOL obdržel Certifikát o proškolení

Každý z našich partnerů, kteří instalují naše folie INFRASOL, byl řádně vyškolen a obdržel náš Certifikát o zaškolení. Pouze lepiči, kteří tento certifikát obdrželi, jsou oprávněni instalovat naše fólie v České republice.