+420 778 529 710 info@infrasol.cz
O NÁS

AUTO FÓLIE

FÓLIE NA BUDOVY

FÓLIE NA KAROSERIE

PRO PARTNERY

PRO HOSTY

KONTAKT

Solární Fólie
Termální Fólie
Bezpečnostní Fólie

Privátní Fólie

Proč Infrasol
Technologie
„Před a po“ Instalaci
Typy Fólií
Fotogalerie
Různé typy fólií Infrasol a jejich charakteristika

Získejte všechny informace o jednotlivých typech folií kliknutím na název fólie

Název Fólie: NES 60

Kategorie:

Sputter Dual

Nejobvyklejší Použití:

Komerční prostory, rodinné domky, byty, prosklené balkony, komerční výlohy

Charakteristika Fólie:

Fólie INFRASOL NES 60 nabízí svou unikátní konstrukcí nejnovější technologie výroby a patří dnes k velice oblíbené variantě pro instalaci na rodinné domky, přehřáté byty v panelácích i prosklené balkony. Tato fólie je vyrobena technologií tzv. „Pokovení“ a tím nabízí skutečně výborné zastínění oslnivého denního světla, extrémně čistý kontrastní průhled skrz fólii, spolu s velice vysokým zadržením solárního tepla během letních měsíců.

Výhled z místnosti ven během léta a porovnání solární fólie Infrasol NES 60 oproti čirému sklu bez fólie
Pohled do místnosti z ulice a porovnání solární fólie Infrasol NES 60 oproti čirému sklu bez fólie

Přidaná Hodnota:

Fólie NES 60 je certifikovaná pro instalaci a to i z vnitřní strany okna s dvou-sklem nebo troj-sklem. Tato fólie nabízí skutečně nejvyváženější hodnotu v porovnání s ostatními fóliemi.

V určitých situacích se stane, že Vám náš lepič nedoporučí instalaci Vámi vybrané fólie a to zvláště z vnitřní strany okna. Důvodů může být hned několik, ale tato fólie, díky svému velmi nízkému stupni pohlcení tepla, se stala velmi oblíbenou volbou pro instalaci na jakýkoliv typ zasklení.

Konstrukce teto fólie je také o 50 % silnější než konstrukce jiných solárních fólií, čímž se tato fólie řadí mezi ochranné fólie. V případě nechtěného nebo i úmyslného rozbití skla, rozbité sklo mnohem lépe drží na fólii a tím lépe zabraní možným zraněním od rozbitého skla, nebo rychlému vniknutí do prostoru rozbitým sklem bez fólie, nebo skrz tenčí fólii.

Jelikož je tato fólie zcela bezpečná pro instalaci z vnitřku místnosti, dosáhneme s touto fólií skvělého zadržení sálavého tepla v zimních měsících a to až o 40 %, které nám jinak utíkají nejenom z bytu, ale i z peněženky! A to vše s tím, že díky své extrémní světlosti tuto fólii prakticky ani neuvidíte na skle okna.

Technické porovnání Fólie – NES 60 – proti čirému sklu

Pro shlédnutí všech technických dat na svém mobilním telefonu, použijte horizontální posun prstem po tabulce

Porovnané Vzorky Celkové zadržení tepelné enegie Viditelné světlo L-Hodnota
Propustnost Pohlcení Odražení Odraz Venkovní Odraz Vnitřní Prostup
Čiré Sklo 82 % 9 % 9 % 12 % 12 % 89 % 0.89
Sklo s NES 60 43 %
18 % 39 % 22 % 19 % 61 % 1.38
Porovnané vzorky Snížení IR
Tepla
Celkové Snížení
Solární Energie
Stínící
Koeficient
Koeficient
Solárního Tepla
Emisivitní Hodnota Snížení
Oslnění
Interior Exterior
Čiré Sklo 9 % 14 % 1.00 0.86 16 % Není 0 %
Sklo s NES 60 64 % 55 % 0.44 0.38 40 % Není 26 %
Výhled z místnosti ven během léta a porovnání solární fólie Infrasol NES 60 oproti čirému sklu bez fólie
Pohled do místnosti z ulice a porovnání solární fólie Infrasol NES 60 oproti čirému sklu bez fólie

Popis Technických Termínů

V následující sekci se můžete seznámit s podrobným popisem všech technických termínů, které jsou použity ve výše uvedené tabulce Technického Porovnání Fólie a Čirého Skla

Celkové Zadržení Tepelné Energie %

– Celkové teplo slunce je buď “Propuštěné”, “Pohlcené” nebo “Odražené”. Součet těchto procent musí být vždy 100%

Propustnost – je část tepelné energie, která není zadržená a volně prochází dovnitř místnosti

Pohlcení – je část tepelné energie, která je pohlcená účinností fólie. Tato pohlcená tepelná energie se poté šíří ven i dovnitř prostoru

Odražení – je část tepelné energie, která je přímo odražená směrem ven buďto zrcadlivostí nebo speciálními výrobními technologiemi fólie

Viditelné světlo %

– je měření viditelného světla a efektu na něj danou fólií

Odraz Venkovní – míra zrcadlivosti fólie pohledem z ulice. Čisté sklo má zrcadlivost od 10 až do 18%. Pokud nalepíte fólii, která má nižší zrcadlivost nežli čisté sklo celková zrcadlivost se po nalepení sníží, nikoliv zvýší!

Odraz Vnitřní – míra zrcadlivosti fólie pohledem z interiéru místnosti. Čisté sklo má zrcadlivost od 10 až do 18%. Pokud nalepíte fólii, která má nižší zrcadlivost nežli čisté sklo celková zrcadlivost se po nalepení sníží, nikoliv zvýší!

Prostup – část viditelného světla, které prochází fólií do vnitřku objektu

L - Hodnota (Luminální)

– je poměr prostupu viditelného světla vůči hodnotě “Stínícího koeficientu“. Čím vyšší hodnota, tím efektivnější fólie v zadržení solárního tepla v poměru k propustnosti světla

Snížení IR tepla %

– je hodnota snížení Infra-Červeného (IR) světla s použitím dané fólie. Většina solárního tepla je přenesena IR světlem (700 -1050 nm). Ostatními faktory přenosu solárního tepla jsou – paprsky X, UV záření, viditelné světlo a radiační vlny.

Celkové snížení solární energie %

– je naměřená hodnota snížení tepla včetně všech faktorů, které ovlivňují přenos tepla slunečních paprsků (paprsky X, UV záření, viditelné světlo a radiační vlny)

Stínící koeficient

– je porovnání pouze mezi existujícím čirým sklem a sklem s fólií. Čím nižší hodnota, tím lepší výkon fólie v zadržení solárního tepla

Koeficient solárního tepla

– je hodnota měření celkového výkonu čirého skla s fólií, která je již nainstalována. Čím nižší hodnota, tím lepší výkon fólie v zadržení solárního tepla. Tato údaj, reprezentuje tu skutečně nejpřesnější hodnotu celkového výkonu fólie již na skle a to během letních měsíců

Emisivitní hodnota

– udává schopnost fólie zabránit úniku sálavého tepla (kamna, oheň v krbu, radiátor, atd.), během zimních měsíců. Pro účel jednoduššího vysvětlení je tato naměřená hodnota udaná v procentech zadržení tohoto sálavého tepla před únikem běžným čirým sklem ven z prostoru při použití dané fólie. Tato údaj, representuje tu skutečně nejpřesnější hodnotu výkonu fólie již na skle a to během zimních měsíců v úspoře výdajů za vytápění prostorů

Interiér – Tato hodnota udává procento snížení sálavého tepla v zimě z prostoru ven skrz sklo s fólií a to při instalaci fólie z vnitřní strany skla. Oba typy našich fólií (Exteriérová i Interiérová) mohou být (za určitých podmínek) instalovány z vnitřní strany skla a tento údaj vyhodnocuje schopnost dané fólie zamezit úniku sálavého tepla v zimě v případě instalace fólie z interiéru

Exteriér – Pouze fólie značené jako „Exteriér“ mohou být instalovány z venkovní strany objektu. Tento údaj udává schopnost dané fólie zamezit úniku sálavého tepla v zimě v případě instalace fólie z exteriéru

Snížení oslnění %

– je hodnota snížení ostrosti svitu slunce a tím i snížení únavy zraku. Čím nižší hodnota, tím je prostor více zastíněný (velice populární při instalaci fólií na komerční objekty, kde ostrý vliv slunce negativně ovlivňuje nejen schopnost práce na počítačích, ale tento ostrý svit slunce taktéž snižuje lidskou koncentraci a způsobuje snížení efektivity imunitního systému člověka)

Folie na okna budov (folie na sklo) nebo též známé jako okenní fólie, najdete i na našem novém webu, kde jsou informace prezentovány i audiovizuální formou.

Na webu naleznete také stránky protisluneční folie na okna a solární folie.