+420 778 529 710 info@infrasol.cz
Infrasol Fólie – jasná volba kvality pro solární, termální, bezpečnostní, privátní, autofólie a fólie na ochranu laku
O NÁS

AUTO FÓLIE

FÓLIE NA BUDOVY

FÓLIE NA KAROSERIE

PRO PARTNERY

PRO HOSTY

KONTAKT

Solární Fólie
Termální Fólie
Bezpečnostní Fólie

Privátní Fólie

Typy Fólií
Fotogalerie
Různé typy privátních a speciálních fólií pro použití všude kolem nás!

Získejte všechny informace o jednotlivých typech folií kliknutím na název fólie

Název Fólie: BLK

Kategorie:

Speciální

Nejobvyklejší Použití:

Komerční prostory, skladové prostory a výrobny

Charakteristika Fólie:

Fólie INFRASOL BLK pracuje přesně jako 100 % zatemňovací filtr. Asi málokdo z nás si leckdy uvědomuje jak časté využití se dá dnes najít pro tuto zatemňovací fólii. Nejenom foto laboratoře, které vyžadují plné zatemnění, ale i části komerčních objektů, kde není žádané vidět ani dovnitř ani ven využívají funkci této fólie.

Tato fólie Vám zamezí průchodu jakéhokoliv světla skrze existující sklo.  Jelikož má tato fólie vysoké procento pohlcení tepla v létě, doporučujeme konzultaci s naším školeným lepičem ve Vašem regionu praktickou možnost instalace této fólie před uskutečněním zakázky. Fólie s vyšším pohlcením než 60 %, mohou zapříčinit prasknutí skla,a to zvláště v případě kdy se plánuje lepení fólie na dvou-sklo, zvláště je-li otočeno na východ nebo na jih.

Tato tematika možných příčin praskání skel, které je zapříčiněno výběrem nevhodné fólie je více popsána v odstavci „Praskání Skel a jejich Nejčastější Příčiny„.

Výhled z místnosti ven během léta a porovnání privátní fólie Infrasol BLK oproti čirému sklu bez fólie
Pohled do místnosti z ulice a porovnání privátní fólie Infrasol BLK oproti čirému sklu bez fólie

Přidaná Hodnota:

Fólie BLK je možné použít jako velice efektivní design pro ztmavení spodních částí kanceláří, nebo vrchních částí výloh k zatmavění ostrých světel, apod. Velice populární jako zatemnění skladových prostorů! I když se na první pohled může zdát, že tato naprosto neprůhledná fólie nemusí mít v praktickém životě široké uplatnění, opak je pravdou. Jak se můžete přesvědčit ve Fotogalerii této fólie na těchto stránkách, tato fólie se objevuje na mnoha místech aniž by jste si asi uvědomili že jde o použití této fólie.

Technické porovnání Fólie – BLK – proti čirému sklu

Pro shlédnutí všech technických dat na svém mobilním telefonu, použijte horizontální posun prstem po tabulce

Porovnané Vzorky Celkové zadržení tepelné enegie Viditelné světlo L-Hodnota
Propustnost Pohlcení Odražení Odraz Venkovní Odraz Vnitřní Prostup
Čiré Sklo 82 % 9 % 9 % 12 % 12 % 89 % 0.89
Sklo s BLK 0 % 66 % 34 % 5 % 5 % 0 % 0 %
Porovnané vzorky Snížení IR
Tepla
Celkové Snížení
Solární Energie
Stínící
Koeficient
Koeficient
Solárního Tepla
Emisivitní Hodnota Snížení
Oslnění
Interior Exterior
Čiré Sklo 9 % 14 % 1.00 0.86 16 % Není 0 %
Sklo s BLK 94 % 82 % 0.21 0.18 37 % Není 100 %
Výhled z místnosti ven během léta a porovnání privátní fólie Infrasol BLK oproti čirému sklu bez fólie
Pohled do místnosti z ulice a porovnání privátní fólie Infrasol BLK oproti čirému sklu bez fólie

Popis Technických Termínů

V následující sekci se můžete seznámit s podrobným popisem všech technických termínů, které jsou použity ve výše uvedené tabulce Technického Porovnání Fólie a Čirého Skla

Celkové Zadržení Tepelné Energie %

– Celkové teplo slunce je buď “Propuštěné”, “Pohlcené” nebo “Odražené”. Součet těchto procent musí být vždy 100%

Propustnost – je část tepelné energie, která není zadržená a volně prochází dovnitř místnosti

Pohlcení – je část tepelné energie, která je pohlcená účinností fólie. Tato pohlcená tepelná energie se poté šíří ven i dovnitř prostoru

Odražení – je část tepelné energie, která je přímo odražená směrem ven buďto zrcadlivostí nebo speciálními výrobními technologiemi fólie

Viditelné světlo %

– je měření viditelného světla a efektu na něj danou fólií

Odraz Venkovní – míra zrcadlivosti fólie pohledem z ulice. Čisté sklo má zrcadlivost od 10 až do 18%. Pokud nalepíte fólii, která má nižší zrcadlivost nežli čisté sklo celková zrcadlivost se po nalepení sníží, nikoliv zvýší!

Odraz Vnitřní – míra zrcadlivosti fólie pohledem z interiéru místnosti. Čisté sklo má zrcadlivost od 10 až do 18%. Pokud nalepíte fólii, která má nižší zrcadlivost nežli čisté sklo celková zrcadlivost se po nalepení sníží, nikoliv zvýší!

Prostup – část viditelného světla, které prochází fólií do vnitřku objektu

L - Hodnota (Luminální)

– je poměr prostupu viditelného světla vůči hodnotě “Stínícího koeficientu“. Čím vyšší hodnota, tím efektivnější fólie v zadržení solárního tepla v poměru k propustnosti světla

Snížení IR tepla %

– je hodnota snížení Infra-Červeného (IR) světla s použitím dané fólie. Většina solárního tepla je přenesena IR světlem (700 -1050 nm). Ostatními faktory přenosu solárního tepla jsou – paprsky X, UV záření, viditelné světlo a radiační vlny.

Celkové snížení solární energie %

– je naměřená hodnota snížení tepla včetně všech faktorů, které ovlivňují přenos tepla slunečních paprsků (paprsky X, UV záření, viditelné světlo a radiační vlny)

Stínící koeficient

– je porovnání pouze mezi existujícím čirým sklem a sklem s fólií. Čím nižší hodnota, tím lepší výkon fólie v zadržení solárního tepla

Koeficient solárního tepla

– je hodnota měření celkového výkonu čirého skla s fólií, která je již nainstalována. Čím nižší hodnota, tím lepší výkon fólie v zadržení solárního tepla. Tato údaj, reprezentuje tu skutečně nejpřesnější hodnotu celkového výkonu fólie již na skle a to během letních měsíců

Emisivitní hodnota

– udává schopnost fólie zabránit úniku sálavého tepla (kamna, oheň v krbu, radiátor, atd.), během zimních měsíců. Pro účel jednoduššího vysvětlení je tato naměřená hodnota udaná v procentech zadržení tohoto sálavého tepla před únikem běžným čirým sklem ven z prostoru při použití dané fólie. Tato údaj, representuje tu skutečně nejpřesnější hodnotu výkonu fólie již na skle a to během zimních měsíců v úspoře výdajů za vytápění prostorů

Interiér – Tato hodnota udává procento snížení sálavého tepla v zimě z prostoru ven skrz sklo s fólií a to při instalaci fólie z vnitřní strany skla. Oba typy našich fólií (Exteriérová i Interiérová) mohou být (za určitých podmínek) instalovány z vnitřní strany skla a tento údaj vyhodnocuje schopnost dané fólie zamezit úniku sálavého tepla v zimě v případě instalace fólie z interiéru

Exteriér – Pouze fólie značené jako „Exteriér“ mohou být instalovány z venkovní strany objektu. Tento údaj udává schopnost dané fólie zamezit úniku sálavého tepla v zimě v případě instalace fólie z exteriéru

Snížení oslnění %

– je hodnota snížení ostrosti svitu slunce a tím i snížení únavy zraku. Čím nižší hodnota, tím je prostor více zastíněný (velice populární při instalaci fólií na komerční objekty, kde ostrý vliv slunce negativně ovlivňuje nejen schopnost práce na počítačích, ale tento ostrý svit slunce taktéž snižuje lidskou koncentraci a způsobuje snížení efektivity imunitního systému člověka)

Folie na okna budov (folie na sklo) nebo též známé jako okenní fólie, najdete i na našem novém webu, kde jsou informace prezentovány i audiovizuální formou.

Na webu naleznete také stránky krycí folie na okna a privátní folie.