+420 778 529 710 info@infrasol.cz

Problémy s fólií na skla jsou vždy příčinou buďto nízkou kvalitou fólií a nebo špatným postupem lepení člověkem, který nebyl řádně vyškolen

Existuje mnoho výrobců a dodavatelů solárních a termálních fólií, ale jako v každém oboru, také existují velké rozdíly jak v kvalitě fólií, tak i v kvalitě provedené práce firmou, která Vám fólie instaluje. Seznamte se v této sekci s několika případy, kdy fólie přinesla klientům více starostí než užitku.

Nejčastější příčinou vad u solárních/termálních fólií je ve velké většině nízká kvalita materiálů, které se při výrobě fólií použijí. Pokud je lepič, který Vám bude fólie instalovat alespoň trochu zkušený, neměl by u instalace vzniknout závažný problém… ale, jako ve všem, pro jistotu, by jste měli zvážit nechat instalaci na jednom z našich Certifikovaných partnerů, kterého Vám rádi doporučíme! U instalace solárních/termálních fólií se nejčastěji objevují 4 základní problémy – 1/ Špína pod fólií, 2/ Delaminace vrstev fólií, 3/ Oxidace kovů ve fólii), a 4/ kompletní celoplošné selhání fólie (což je většinou kombinace již uvedených 3 problémů). Všechny tyto problémy (kromě Špíny pod fólií), jsou následkem nekvalitní struktury fólie!

Špína pod Fólií

Špína pod fólií je jako u ostatních fólií, vždy chybou lepiče

Pokud je lepič skutečně správně vyškolen a má i náležité Certifikace o školení, pak by měla jeho práce být vždy čistá, bez viditelných problémů. Špína pod solární/termální fólií je na rozdíl od následujících 3 problémů vidět takřka hned po instalaci, nebo do sedmi dnů po instalaci kdy fólie vyschne a „zatáhne se“.

Mezi dva typy těchto vizuálních nečistot patří prach a různé chloupky nebo a části vlasů. I když lidské oko prach v ovzduší nevidí (snad jen kromě promítání v kině), částečky prachu, které zůstanou chyceny pod autofólií, je vidět snadno. Je pravdou to, že není dost možné zabránit pohybu prachu v ovzduší, ale existují různé pomůcky a techniky lepení autofólie, které mohou prakticky eliminovat výskyt prachu a ostatních částeček nečistot pod fólií skutečně na minimum.

Na mnoha místech této web stránky, se zmiňuji o důležitosti při výběru kvalifikovaného lepiče, který bude fólii instalovat. Při instalaci externí fólie, která se; jak název již napovídá; lepí z venkovní strany okna, je důležitost správného výběru lepiče dvakrát tak důležitý, a neměli by jste volbu lepiče podceňovat. Jelikož se jedná o instalaci fólie z „venku“, přítomnost prachu a ostatních částeček v ovzduší je mnohonásobně vyšší, než při instalaci z vnitřku místnosti a proto mohou velice lehce skončit na lepu fólie a tím navždy mezi sklem a fólií. Externí instalace fólie vyžaduje opravdovou zkušenost lepiče! Bohužel, lepič který provedl tuto instalaci v Řecku zkazil co opravdu mohl!

Delaminace Fólie

Delaminace je problém, který vznikne při oddělení jedné vrstvy polyesteru vrstvy druhé

Okenní fólie jsou vyráběny laminací minimálně dvou vrstev polyesterů dohromady a pokud není lep který tyto jednotlivé vrstvy spojuje dostatečně kvalitní, dojde k oddělení těchto vrstev.

Tento jev se většinou objeví až po roce a více od doby nalepení, kdy tento mezi-laminační lep neodolá náporu infračervených paprsků a UV záření a není tak dostatečně silný držet jednotlivé vrstvy laminátu pohromadě.

Pokud výrobce nebo dodavatel fólií není ochoten veřejně uvést jakou záruku nabízí proti delaminaci fólií, pak je asi vhodné zvážit důvod proč… INFRASOL solární/termální fólie jsou chráněny proti tomuto problému po dobu minimálně 10 let (záleží na typu fólie)!

Delaminace fólií, neboli oddělení laminačních vrstev jedné od druhé, je problém, kdy oddělené vrstvy vytvoří tzv. „kapsy“ a poznáte ho hned na první pohled. Tento problém sice není tak rozšířený jako jiné problémy s fóliemi, ale když už jednou vznikne, musí se fólie strhnout a vyměnit.

Delaminace fólií, neboli oddělení laminačních vrstev jedné od druhé, je problém, kdy oddělené vrstvy vytvoří tzv. „kapsy“ a poznáte ho hned na první pohled. Tento problém sice není tak rozšířený jako jiné problémy s fóliemi, ale když už jednou vznikne, musí se fólie strhnout a vyměnit.

Delaminace Fólie

Delaminace je problém, který vznikne při oddělení jedné vrstvy polyesteru vrstvy druhé

Okenní fólie jsou vyráběny laminací minimálně dvou vrstev polyesterů dohromady a pokud není lep který tyto jednotlivé vrstvy spojuje dostatečně kvalitní, dojde k oddělení těchto vrstev.

Tento jev se většinou objeví až po roce a více od doby nalepení, kdy tento mezi-laminační lep neodolá náporu infračervených paprsků a UV záření a není tak dostatečně silný držet jednotlivé vrstvy laminátu pohromadě.

Pokud výrobce nebo dodavatel fólií není ochoten veřejně uvést jakou záruku nabízí proti delaminaci fólií, pak je asi vhodné zvážit důvod proč… INFRASOL solární/termální fólie jsou chráněny proti tomuto problému po dobu minimálně 10 let (záleží na typu fólie)!

Oxidace kovů

Vysoce zrcadlivé fólie obsahují ve své struktuře hliník, který při nedostatečné ochraně polyesteru zoxiduje

Je známo, že různé kovy a slitiny kovů reagují na přítomnost vlhka různým způsobem. Hliník; který se používá pro výrobu zrcadlivých fólií; reaguje na vlhkost podobně jako stříbro, a to tak, že šedne a tím i ztrácí svůj lesk. Stačí si přejet rukou po hliníkovém zábradlí po roce od instalace, a uvidíte sami…

K tomu, aby zrcadlivé fólie plnili svůj účel po mnoho let a stále si udržovali svůj lesk a efekt zrcadlení, je nutné používat správně „upravený“ hliník a hlavně použít komponenty, které vrstvu napařeného hliníku do polyesteru dostatečně ochrání od vlhkosti v ovzduší. Pokud výrobce zvolí cestu „co nejlevnější výroby“, pak se stane, že se hliník v místech nebo i celoplošně kompletně zoxiduje natolik, že skrze takovou fólii už kolikrát ani není vidět.

Při použití zrcadlivé fólie, která se lepí z venkovní strany skla (exteriérová fólie), je ochrana hliníkové vrstvy extra důležitá; jelikož je fólie přímo vystavena vlhkosti venku. Proto je nutné použít zdvojenou laminační ochranu na povrch napařeného hliníku tak, jako tomu je v případě výroby našich fólií INFRASOL, kde je hliník kompletně oddělen od přístupu vlhka tímto dvojitým laminátem.

Mezi další kovy a slitiny kovů, se nejčastěji používají nikl, chrom, měď, bronz, stříbro a titan. Všechny tyto prvky také mají svou určitou reakci na přítomnost vlhka, i když ne vždy tak dramatickou, jako hliník. Stačí i malý prostor v konstrukci fólie, který není dostatečně ochráněn před průnikem vlhka a „rezavění“ (oxidace) kovu začne svou zkázu. Nejprve jako malá tečka, a po čase je z toho už pěkně velký, viditelný „flek“.

Na těchto obrázcích se můžete seznámit s několika odstrašujícími případy toho, kdy výrobce upřednostnil profit před kvalitou. kliknutím na šipky na stranách plochy změníte obrázek a při kliknutí myší do středu obrázku se objeví popis daného problému…

Zrcadlivá fólie v Řecku se stěží dá brát jako kvalitní výrobek. Toto je kompletní selhání ochrany hliníku před vlhkem. Vsadím si na výrobu z orientu!

Kompletní Selhání

Tento problém je vždy zapříčiněn nízkou kvalitou výrobních komponentů

Tento problém je vždy zapříčiněn během výroby fólií nikoliv chybnou instalací. Důvodem těchto problémů je buďto nízká kvalita výrobních materiálů nebo nedostatečná úroveň výrobních linek které i dnes někteří zahraniční výrobci používají.

Pokud se po nějakém čase po instalaci fólií objeví visuální problémy, projevují se nejčastěji pěti způsoby:

Odlupování, celoplošné poškrábání, demetalizace, delaminace a náhlá změna barvy fólie. Ať už se jedná o výskyt jen jednoho z těchto problémů, nebo často i kombinaci několika z těchto 5 problémů, dochází ke kompletnímu selhání fólií.

Kompletní selhání na například zrcadlivých fóliích, asi zaznamená i Stevie Wonder… jde většinou o produkt, který…

Čti dál

…výrobce ošidil až do takové míry, že hned během prvních dvou až tří let začne fólie kolabovat… v takovém případě, bude pro Vás, jakožto konečného klienta prakticky nemožné dohonit výrobce v zemích, které nedbají na ISO Certifikaci a navíc lepič, který Vám takovou nekvalitní fólii aplikoval, si leckdy raději rychle otevře nové s.r.o.-čko…

Z tohoto důvodu je velice důležité, aby byl výrobce fólií schopen doložit své záruky svých výrobků, které zahrnují těchto 5 nejčastějších problémů. Většina zodpovědných výrobců v dnešním světě okenních fólií, bere jako svou povinnost a samozřejmost předání kompletních záručních podmínek na své produkty svým distributorům. Pokud Vám firma, od které se rozhodnete fólie nainstalovat není schopna tyto záruční podmínky od výrobce předložit, měli byste být opatrní. Je logické, že pouze výrobce, který pevně stojí za kvalitou svých produktů, své záruční podmínky bez problémů doloží.

My jsme na trhu s fóliemi již více než 30 let a pevně stojíme za kvalitou našich produktů, a to nejenom v době, kdy Vám naše fólie budeme nabízet, ale hlavně i v době, vzniku jakýchkoliv možných problémů!

Podobné kompletní selhání zrcadlivých fólií, asi zaznamená i Stevie Wonder… jde většinou o produkt, který výrobce ošidil až do takové míry, že hned během prvních dvou až tří let začne fólie kolabovat… v takovém případě, bude pro Vás, jakožto konečného klienta prakticky nemožné dohonit výrobce v zemích, které nedbají na ISO Certifikaci a navíc lepič, který Vám takovou fólii aplikoval, si leckdy raději rychle otevře nové s.r.o.-čko… My jsme na trhu s fóliemi již více než 30 let a pevně stojíme za kvalitou našich produktů a to nejenom v době, kdy Vám naše fólie budeme nabízet, ale hlavně i v době, vzniku jakýchkoliv možných problémů!

Podobné kompletní selhání zrcadlivých fólií, asi zaznamená i Stevie Wonder… jde většinou o produkt, který výrobce ošidil až do takové míry, že hned během prvních dvou až tří let začne fólie kolabovat… v takovém případě, bude pro Vás, jakožto konečného klienta prakticky nemožné dohonit výrobce v zemích, které nedbají na ISO Certifikaci a navíc lepič, který Vám takovou fólii aplikoval, si leckdy raději rychle otevře nové s.r.o.-čko… My jsme na trhu s fóliemi již více než 30 let a pevně stojíme za kvalitou našich produktů a to nejenom v době, kdy Vám naše fólie budeme nabízet, ale hlavně i v době, vzniku jakýchkoliv možných problémů!

Kompletní Selhání

Tento problém je vždy zapříčiněn nízkou kvalitou výrobních komponentů

Tento problém je vždy zapříčiněn během výroby fólií nikoliv chybnou instalací. Důvodem těchto problémů je buďto nízká kvalita výrobních materiálů nebo nedostatečná úroveň výrobních linek které i dnes někteří zahraniční výrobci používají.

Pokud se po nějakém čase po instalaci fólií objeví visuální problémy, projevují se nejčastěji pěti způsoby:

Odlupování, celoplošné poškrábání, demetalizace, delaminace a náhlá změna barvy fólie. Ať už se jedná o výskyt jen jednoho z těchto problémů, nebo často i kombinaci několika z těchto 5 problémů, dochází ke kompletnímu selhání fólií.

Kompletní selhání na například zrcadlivých fóliích, asi zaznamená i Stevie Wonder… jde většinou o produkt, který…

Čti dál

…výrobce ošidil až do takové míry, že hned během prvních dvou až tří let začne fólie kolabovat… v takovém případě, bude pro Vás, jakožto konečného klienta prakticky nemožné dohonit výrobce v zemích, které nedbají na ISO Certifikaci a navíc lepič, který Vám takovou nekvalitní fólii aplikoval, si leckdy raději rychle otevře nové s.r.o.-čko…

Z tohoto důvodu je velice důležité, aby byl výrobce fólií schopen doložit své záruky svých výrobků, které zahrnují těchto 5 nejčastějších problémů. Většina zodpovědných výrobců v dnešním světě okenních fólií, bere jako svou povinnost a samozřejmost předání kompletních záručních podmínek na své produkty svým distributorům. Pokud Vám firma, od které se rozhodnete fólie nainstalovat není schopna tyto záruční podmínky od výrobce předložit, měli byste být opatrní. Je logické, že pouze výrobce, který pevně stojí za kvalitou svých produktů, své záruční podmínky bez problémů doloží.

My jsme na trhu s fóliemi již více než 30 let a pevně stojíme za kvalitou našich produktů, a to nejenom v době, kdy Vám naše fólie budeme nabízet, ale hlavně i v době, vzniku jakýchkoliv možných problémů!

Vaše Ochrana

Je jasné, že se mnoho lepičů fólií zapřísahá, jaký že to jsou zkušení experti v instalaci fólií, ale skutečnost může být pro Vás později nepříjemná

Firmy nebo i jednotlivci, kteří patří do naší partnerské sítě INFRASOL, jsou školeni a Certifikováni majitelem naší firmy, který má zkušenosti v oboru nejenom instalace fólií, ale i výroby z USA a to již od roku 1987.

Pokud Vám někdo bude tvrdit, že je od nás řádně vyškolen, vyžádejte si předložení naší Certifikace, dříve, než lepení solárních a termálních fólií schválíte.

Pokud si necháte nainstalovat naše solární a termální fólie INFRASOL jedním z našich partnerů, kteří patří do tzv. „Zlatého Štítu Kvality“, a s instalací budete mít problémy, jste ochráněn přímo naší firmou a nekvalitní instalace Vám bude předělána – zdarma!

Partneři, kteří jsou členy této exkluzivní společnosti „Zlatého Štítu Kvality“ poznáte tak, že mají znak „Zlatého Štítu Záruky“ přímo na v obsahu svých webových stránek.

Pokud si přejete, abychom Vám my doporučili jednoho z těchto nejzkušenějších lepičů ve Vašem regionu, prosím vyplňte jednoduchý a krátký kontaktní formulář – ZDE.

Zárukou kvalitně odvedené práce firmy, která se lepením fólií zabývá je náš INFRASOL Certifikát “Zlatý Štít Kvality”

„Zlatý Štít Kvality – je ochranná známka fólií INFRASOL, kterou obdrželi skutečně jen ti nejspolehlivější, nejzkušenější a mnou osobně ověření machři v oboru instalace okenních fólií! Pokud firma, která má tuto ochrannou známku na své webové stránce, provedla méně než stoprocentní práci, INFRASOL Vás ve štychu nenechá! A to je záruka, kterou málo která jiná firma nabídne!“… Jan Dick Daniels, Generální Manažer firmy.

Tento Certifikát obdrží každý Partner INFRASOL, který byl řádně vyškolen a je autorizovaný instalovat fólie INFRASOL.